Latest News :
  • Quran Project adalah Project Dakwah atau Project Non Komersial, tujuan utama kami mempermudah ummat islam
  • dalam mempelajari Al Quran dan sunnah secara khusus dan mempelajari islam secara umum, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ummat
  • Ayat-ayat Perintah yang terdapat dalam Al Quran Klik disini
  • Ayat-ayat Larangan yang terdapat dalam Al Quran Klik disini
  • Telah kami release QPi ver 1.5 dengan berbagai macam update dan kemudahan
  • Kunjungi facebook page kami di Quran Project page untuk mendapatkan update harian dan jangan lupa like yah :)
  • Ingin tahu project apa saja yang sedang kami kerjakan silahkan lihat presentasi kami Klik disini
  • Untuk optimalisasi pencarian silahkan baca file pdf "cara penggunaan search engine" Klik disini
  • Untuk mensupport Quran Project, kami menerima donasi berupa infaq dan shodaqoh dari anda, klik disini untuk informasi donasi
Bismillahirrahmanirrahim.. qpi sedang develop untuk versi 2.0, mohon doanya untuk diberikan kemudahan..Aamiin.

Nama Surat : Hud

Arti Surat : Hud

Turun Surat : Mekkah

Surat ini dinamai surat Hud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Hud a.s. dan kaumnya, dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain, seperti kisah Nuh a.s., Shaleh a.s., Ibrahim a.s., Luth a.s., Syu'aib a.s. dan Musa a.s.

Pokok-pokok isinya:

1. Keimanan:

Adanya 'Arsy Allah, kejadian alam dalam 6 fase, adanya golongan-golongan manusia di hari kiamat.

2 Hukum-hukum:

Agama membolehkan menikmati yang baik-baik dan memakai perhiasan asal tidak berlebih-lebihan, tidak boleh berlaku sombong, tidak boleh mendoa atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah.

3 Kisah-kisah:

Kisah Nuh a.s. dan kaumnya, kisah Hud a.s. dan kaumnya, kisah Shaleh a.s. dan kaumnya, kisah Ibrahim a.s. dan kaumnya, kisah Syu'aib a.s. dan kaumnya, kisah Luth a.s. dan kaumnya, kisah Musa a.s. dan kaumnya.

4. Dan lain-lain.

Pelajaran-peIajaran yang diambil dari kisah-kisah para nabi, air sumber segala kehidupan, sembahyang itu memperkuat iman, sunnah Allah yang berhubungan dengan kebinasaan suatu kaum.

 

Surat Hud mengandung hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok agama, seperti: Ketauhidan, kerasulan, hari berbangkit, kemudian dihubungkan dengan da'wah yang telah dilakukan oleh para Nabi kepada kaumnya.