Latest News :
  • Quran Project adalah Project Dakwah atau Project Non Komersial, tujuan utama kami mempermudah ummat islam
  • dalam mempelajari Al Quran dan sunnah secara khusus dan mempelajari islam secara umum, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ummat
  • Ayat-ayat Perintah yang terdapat dalam Al Quran Klik disini
  • Ayat-ayat Larangan yang terdapat dalam Al Quran Klik disini
  • Telah kami release QPi ver 1.5 dengan berbagai macam update dan kemudahan
  • Kunjungi facebook page kami di Quran Project page untuk mendapatkan update harian dan jangan lupa like yah :)
  • Ingin tahu project apa saja yang sedang kami kerjakan silahkan lihat presentasi kami Klik disini
  • Untuk optimalisasi pencarian silahkan baca file pdf "cara penggunaan search engine" Klik disini
  • Untuk mensupport Quran Project, kami menerima donasi berupa infaq dan shodaqoh dari anda, klik disini untuk informasi donasi
Bismillahirrahmanirrahim.. qpi sedang develop untuk versi 2.0, mohon doanya untuk diberikan kemudahan..Aamiin.

Nama Surat : Al-Furqaan

Arti Surat : Pembeda

Turun Surat : Mekkah

Dinamai Al Furqaan diambil dari kata Al Furqaan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan Al Furqaan dalam ayat ini ialah Al Quran. Al Quran dinamakan Al Furqaan karena dia membedakan antara yang haq dengan yang batil. MAka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran ke-esaan Allah s.w.t. dengan kebatilan kepercayaan syirik. 

Pokok-pokok isinya: 

1. Keimanan:

Allah Maha Besar berkah dan kebaikan-Nya, hanya Allah saja yang menguasai langit dan bumi, Allah tidak punya anak dan sekutu, Al Quran benar-benar diturunkan dari Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, Allah bersemayam di atas Arsy, Nabi Muhammad s.a.w. adalah hamba Allah yang diutus ke seluruh alam, rasul- rasul itu adalah manusia biasa yang mendapat wahyu dari Allah, pada hari kiamat akan terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa seperti belahnya langit, turunnya malaikat ke bumi, orang-orang berdosa dihalau ke neraka dengan berjalan atas muka mereka.

2. Hukum-hukum:

Tidak boleh mengabaikan Al Quran, larangan menafkahkan harta secara boros atau kikir, larangan membunuh atau berzina, kewajiban memberantas kekafiran dengan mempergunakan alasan Al Quran, larangan memberikan saksi palsu.

3. Kisah-kisah:

Kisah-kisah Musa a.s., Nuh a.s., kaum Tsamud dan kaum Syu'aib.

4. Dan lain-lain:

Celaan-celaan orang-orang kafir terhadap Al Quran, kejadian- kejadian alamiyah sebagai bukti ke-esaan dan kekuasaan Allah, hikmah Al Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sifat-sifat orang musyrik antara lain mempertuhankan hawa nafsu, tidak mempergunakan akal, sifat-sifat hamba Allah yang sebenarnya. 

 

Surat Al Furqaan mengandung penjelasan tentang kebenaraan ke Esaan Allah, kenabian Muhammad s.a.w. serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat dan mengemukakan pula kebatalan kemusyrikan dan kekafiran. Kejadian alamiyah seperti pergantian siang dan malam, bertiupnya angin, turunnya hujan dan lain-lain diterangkan Allah dalam surat ini sebagai bukti dari ke Esaan dan kekuasaan-Nya. Akibat umat-umat yang dahulu yang ingkar dan menentang nabi-nabi dikisahkan pula secara ringkas. Pada bagian terakhir, Allah menerangkan sifat-sifat yang terpuji dari hamba-Nya yang beriman.