Latest News :
  • Quran Project adalah Project Dakwah atau Project Non Komersial, tujuan utama kami mempermudah ummat islam
  • dalam mempelajari Al Quran dan sunnah secara khusus dan mempelajari islam secara umum, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ummat
  • Ayat-ayat Perintah yang terdapat dalam Al Quran Klik disini
  • Ayat-ayat Larangan yang terdapat dalam Al Quran Klik disini
  • Telah kami release QPi ver 1.5 dengan berbagai macam update dan kemudahan
  • Kunjungi facebook page kami di Quran Project page untuk mendapatkan update harian dan jangan lupa like yah :)
  • Ingin tahu project apa saja yang sedang kami kerjakan silahkan lihat presentasi kami Klik disini
  • Untuk optimalisasi pencarian silahkan baca file pdf "cara penggunaan search engine" Klik disini
  • Untuk mensupport Quran Project, kami menerima donasi berupa infaq dan shodaqoh dari anda, klik disini untuk informasi donasi
Bismillahirrahmanirrahim.. qpi sedang develop untuk versi 2.0, mohon doanya untuk diberikan kemudahan..Aamiin.

Nama Surat : Az-Zumar

Arti Surat : Rombongan-Rombongan

Turun Surat : Mekkah

Surat Az Zumar diturunkan sesudah surat Saba'. Dinamakan Az Zumar (Rombongan-rombongan) karena perkataan Az Zumar yang terdapat pada ayat 71 dan 73 ini. Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan keadaan manusia di hari kiamat setelah mereka dihisab, di waktu itu mereka terbagi atas dua rombongan, satu rombongan dibawa ke neraka dan satu rombongan lagi dibawa ke surga. Masing- masing rombongan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Surat ini dinamakan juga Al Ghuraf (kamar-kamar) berhubung perkataan ghuraf yang terdapat pada ayat 20, dimana diterangkan keadaan kamar-kamar dalam surga yang diperoleh orang-orang yang bertakwa.

Pokok-pokok Isinya:

1. Keimanan:

Dalil-dalil keesaan dan kekuasaan Allah, malaikat-malaikat berkumpul di sekeliling 'arsy bertasbih kepada Tuhannya, pada hari kiamat tiap-tiap orang mempunyai catatan amalannya masing-masing.

2. Kisah-kisah:

Perintah memurnikan ketaatan kepada Allah, larangan berputus asa terhadap rahmat Allah.

3. Dan lain-lain:

Tabiat orang-orang musyrik dalam keadaan senang dan susah, perumpamaan dalam al Quran dan faedahnya, kedahsyatan hari kiamat, air muka orang musyrik dan air muka orang mukmin pada hari kiamat, janji Allah mengampuni orang-orang yang bersalah bila mereka bertaubat.

 

Dari surat Az Zumar dapat diambil pelajaran sebagai berikut:

a. Al Quran adalah petunjuk yang paling sempurna bagi manusia.

b. Tiap-tiap makhluk akan mati dan di akhirat akan dihisab tentang amalan-amalannya.

c. Sekalipun manusia itu banyak dosanya, dilarang berputus-asa terhadap rahmat Allah.