Latest News :
 • Quran Project adalah Project Dakwah atau Project Non Komersial, tujuan utama kami mempermudah ummat islam
 • dalam mempelajari Al Quran dan sunnah secara khusus dan mempelajari islam secara umum, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ummat
 • Ayat-ayat Perintah yang terdapat dalam Al Quran Klik disini
 • Ayat-ayat Larangan yang terdapat dalam Al Quran Klik disini
 • Telah kami release QPi ver 1.5 dengan berbagai macam update dan kemudahan
 • Kunjungi facebook page kami di Quran Project page untuk mendapatkan update harian dan jangan lupa like yah :)
 • Ingin tahu project apa saja yang sedang kami kerjakan silahkan lihat presentasi kami Klik disini
 • Untuk optimalisasi pencarian silahkan baca file pdf "cara penggunaan search engine" Klik disini
 • Untuk mensupport Quran Project, kami menerima donasi berupa infaq dan shodaqoh dari anda, klik disini untuk informasi donasi
Bismillahirrahmanirrahim.. qpi sedang develop untuk versi 2.0, mohon doanya untuk diberikan kemudahan..Aamiin.

ٱلْمُلْكِ kerajaan/kekuasaan

Kamus Indonesia

raja :
ra·ja n 1 penguasa tertinggi pd suatu kerajaan (biasanya diperoleh sbg warisan); orang yg mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara: negara kerajaan diperintah oleh seorang --; 2 kepala daerah istimewa; kepala suku; sultan; 3 sebutan untuk penguasa tertinggi dr suatu kerajaan; 4 orang yg besar kekuasaannya (pengaruhnya) dl suatu lingkungan (perusahaan): -- minyak; 5 orang yg mempunyai keistimewaan khusus (spt sifat, kepandaian, kelicikan): -- kumis; -- copet; 6 binatang (jin dsb) yg dianggap berkuasa thd sesamanya: -- buaya; -- jin; 7 buah catur yg terpenting; 8 kartu (truf) yg bergambar raja;
-- adil -- disembah, -- lalim -- disanggah, pb raja yg adil disayangi dan raja yg zalim dibenci; tiada -- menolak sembah, pb tidak ada orang yg tidak suka dihormati;
-- badar kain putih; -- brana Jw harta kekayaan; -- hutan raja rimba; -- jenang orang yg mengatur segala sesuatu dl penyabungan ayam; -- laut laksamana; -- muda 1 putra mahkota; 2 wakil raja di negeri jajahan; -- penomah ark berian atau sesuatu yg diberikan kpd calon mertua; -- putih penyakit keputihan (pd orang perempuan); -- rimba binatang yg paling kuat (ganas) di rimba; singa; harimau; -- sehari mempelai; pengantin; -- singa Dok penyakit sifilis; penyakit kotor; -- udang elang laut;
be·ra·ja v 1 berlaku sbg raja; menjadi raja; 2 menghambakan diri (kpd): semua rakyat setuju ~ putra mahkota; 3 mempunyai raja: negara republik tidak ~ , tetapi berpresiden;
~ di hati, bersultan di mata, ( ~ di mata, bersultan di hati), pb menurutkan kemauan sendiri;
be·ra·ja-ra·ja v bergaul dng raja (tahu adat yg biasa dipakai di istana): baik-baiklah anakku, supaya engkau tahu ~;
me·ra·ja v 1 berbuat sbg raja (sesuka hati); berlagak sbg raja; 2 cak maharaja;
me·ra·jai v 1 menjadi raja di (atas): jin hitam ~ rimba itu; 2 menguasai (mengungguli) krn kekuatan dan kepandaiannya: dia pernah ~ kolam renang pd PON yg lalu; ~ diri, menguasai diri; 3 ki menguasai; mempengaruhi: hati akan ~ seluruh jiwa;
me·ra·ja·kan v 1 kl mengangkat menjadi raja; menjadikan raja: Anakanda tiada ingin menjadi raja, baiklah Ayahanda ~ Adinda; 2 menganggap sbg raja; mengutamakan: ~ uang dan pangkat;
ke·ra·ja·an 1 bentuk pemerintahan yg dikepalai oleh raja: ~ Inggris; 2 tanda-tanda kebesaran raja: payung ~; takhta ~; 3 kl n martabat (kedudukan) raja: setelah Nenekanda berpulang, ~ dipegang oleh Ayahanda; 4 wilayah kekuasaan seorang raja: sebelah utara, negara itu berbatas dng ~ Belanda; 5 sifat sbg raja: jika tiada diketahuinya tujuh perkara, tiada sempurna ~ nya; 6 kl v menjadi raja; naik takhta: jika ia ~ , tiada akan sempurna negeri ini;
~ absolut kerajaan yg rajanya berkuasa secara mutlak, memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; ~ konstitusional negara yg diperintah oleh seorang raja, tetapi hak dan kekuasaan raja serta kewajibannya thd rakyat diatur dan dibatasi oleh undang-undang dasar; ~ mutlak kerajaan absolut; ~ parlementer negara yg kekuasaannya di bawah seorang raja yg pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan konstitusi (UUD) dan wakil rakyat (parlemen) memegang kedaulatan tertinggi

Ditemukan ± 66 kata di dalam terjemah depag Indonesia


kuasa :
ku·a·sa 1 n kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan; 2 wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu: sekretaris tidak diberi -- untuk menandatangani surat yg penting itu; 3 pengaruh (gengsi, kesaktian, dsb) yg ada pd seseorang krn jabatannya (martabatnya); 4 v mampu; sanggup: ia tiada -- mencegah perbuatan anaknya; 5 orang yg diserahi wewenang;
-- usaha Pol orang yg melakukan kewajiban dan pekerjaan duta apabila duta tidak ada;
ber·ku·a·sa v mempunyai kuasa (dl berbagai-bagai arti, spt berkesanggupan, berkemampuan, berwenang, berkekuatan);
me·ngu·a·sai v 1 berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu): siapa yg ~ tanah yg subur ini?; 2 mengenakan kuasa (pengaruh dsb) atas; dapat mengatasi keadaan: tentara kita dapat ~ daerah yg rawan itu; 3 mengurus: selain sbg kontraktor, perusahaan itu juga ~ perkebunan teh; 4 menahan; mengendalikan: untung dia masih dapat ~ kemarahannya; 5 mampu sekali dl bidang ilmu: sarjana itu memang ~ teknologi pertanian;
me·ngu·a·sa·kan v memberikan kuasa (wewenang, hak, dsb) kpd;
ter·ku·a·sai v dapat dikuasai (diperintah dsb);
pe·ngu·a·sa 1 orang yg menguasai; orang yg berkuasa (untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dsb): sikap gotong royong masyarakat kerap dimanfaatkan oleh para ~ untuk membangun lingkungan desa; 2 pemegang kekuasaan;
pe·ngu·a·sa·an 1 proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasakan: ~ atas tanah perkebunan itu tidak sah; 2 pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan (pengetahuan, kepandaian, dsb): ~ bahasa anak didik perlu ditingkatkan;
ke·ku·a·sa·an 1 kuasa (untuk mengurus, memerintah, dsb): dia telah menggunakan ~ nya secara sewenang-wenang; 2 kemampuan; kesanggupan: tiada ~ selain ~ Allah untuk menciptakan dunia; 3 daerah (tempat dsb) yg dikuasai: bekas raja itu tidak mau pergi dr daerah bekas ~ nya meskipun sudah kalah perang; 4 kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik; 5 Huk fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian (keadilan) serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan;
~ eksekutif Huk kekuasaan (wewenang) untuk menjalankan undang-undang; ~ legislatif Huk kekuasaan untuk membuat (membentuk) undang-undang; ~ marital Huk bantuan dan kekuasaan yg diberikan seorang suami kpd istri dl hal perbuatan hukum yg menyangkut harta kekayaan bersama; ~ pemerintah Pol kekuasaan eksekutif; ~ perundang-undangan kekuasaan legislatif; ~ politik hubungan psikologis antara subjek dan objek, yg membuat subjek mampu mempengaruhi pikiran dan tingkah laku objek dng tiga alasan utama, yaitu mengharapkan manfaat yg lebih besar, mengatasi kemungkinan yg tak diharapkan, dan melakukannya demi rasa hormat, ambisi perseorangan, atau lembaga tertentu; ~ yudikatif kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang;
se·ku·a·sa·nya adv sedapatnya; semampu(nya): Anda dapat memberikan sumbangan ~;
se·ku·a·sa-ku·a·sa·nya adv sedapat-dapatnya; seboleh-bolehnya; sedaya-upayanya: dia berusaha tegak dan berjalan tertatih-tatih ~ menuju pos kesehatan

Ditemukan ± 185 kata di dalam terjemah depag Indonesia


Kamus Arab

raja : ملك
bunyi : malikun,maaliki
sumber :

kuasa : سلطة
bunyi :
sumber : source: microsoft translator

PREFIX
(Awalan)
ٱلْ
  DET - Determiner prefix ال
  ( determiner prefix-ال )
STEM
(Tubuh)
مُلْكِ
  N - Noun اسم
  ( masculin-الجنس, genitive-مجرور )
  : مُلْك
  : م ل ك
Perhatian: Mohon maaf Bagian ini masih dalam tahap development.
Perhatian: Mohon maaf Bagian ini masih dalam tahap development.
Asal Kata : مُلْك
Ditemukan: 48 kata dalam Alquran , lihat disini
Akar kata : م ل ك
Ditemukan: 206 kata dalam Alquran , lihat disini